0 ( 212) 618 07 01 info@fenixyangin.com

Yangın söndürme sistemleri

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

FM – 200 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ
FM – 200 NEDİR?
FM – 200 (CF3 CHFCF3 Heptafluoropropane) karbon,flüor ve hidrojenden oluşan bir
bileşiktir.
FM – 200’ÜN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Renksiz ve kokusuzdur. Elektriksel iletkenliği olmayan ve tutuşma sürecini yarıda
keserek, yanmayı bastıran ve tahliye edildiği alandaki uygun oksijen içeriğini
etkileyen bir bileşendir.
FM – 200 temiz,hızlı verimli ve çevre dostudur. Ayrıca boşaldığı ortamda kalıntı
bırakmamasından dolayı, yangının ardından oluşabilecek iş ve zaman kaybını
minimuma indirir.
FM – 200 Gazı 700 Cº’den yüksek sıcaklık derecelerine maruz kalırsa,ayrışım
sonucu zehirli maddeler (hidrojen,flüor) oluşur. Yangın sırasında ortama yayılacak
CO2 gazının insana zarar vermesini önlemek için FM – 200 gazı 10 saniye içinde
silindirden dışarı boşalmak üzere tasarlanmıştır.
Kimyasal Formülü : CF3 – CHF – CF3
1,1,1,2,3,3,3, Heptafluoropropane
Moleküler Ağırlığı : 170,03
Kaynama Noktası : -16,36 Cº
Donma Noktası : -131 Cº
Likid (sıvı) Yoğunluğu 21Cº : 1,4032 kg / lt
Gazlaşma Basıncı 2Cº : 4,04 bar
Söndürme Konsantrasyonu
A sınıfı yangınlar % 7,17 Katı madde yangınları
B sınıfı yangınlar % 9.00 Yanıcı sıvı yangınları (benzin,mazot vs.)
C sınıfı yangınlar % 7,17 Elektrik yangınları
FM – 200 ‘ÜN GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
1. EMNİYETLİ :
İnsanları yaşadığı, hassas ve değerli eşyaların korunduğu ve bulunduğu alanların,
yeri doldurulamaz, telafisi mümkün olmayan malzemelerin, ticari malların ve iş
yaşamınızı sürdürdüğünüz alanların, yangın koruması göreli bir kavram değildir.
Yangından korunmanın en etkin ve hızlı yolu satın alınmak istenirse FM – 200 size,
en güvenli şekilde zamanı satın alabilme imkanı sağlar.
2. HIZLI VE SONUÇ VERİCİ :
Yangın, kontrol altına alınıncaya kadar artan bir hızla orantılı olarak büyür. Isı ve
duman birkaç dakika içinde bile hassas elektronik cihazlara zarar verebilir. Parlayıcı
madde yangınları , hızlı bir şekilde ciddi boyutlara ulaşabilirler.
FM – 200 ‘ün hızlı reaksiyonu yangının yayılmasını engeller. Temel hareket biçimi,
yangını moleküler seviyede, fiziksel olarak soğutmasıdır. Isı enerjisini , tutuşma
raksiyonunun kendi kendine tekrar güçlenemeyeceği dereceye kadar taşır. FM – 200
kimyasal bir söndürme sağlar.
3. EKONOMİK :
FM – 200 maliyeti yangından kaybedilecek mal ve veri kaybı ile kıyaslandığında, çok
düşük kalmaktadır.
FM – 200’ün yangın koruma avantajlarını düşündüğünüzde, diğer hiçbir yangın
koruma ajanı ile kıyaslanmayacağını göreceksiniz. FM – 200 Sistemleri, tipik olarak
yüzde yedi oranında havanın yerini alırken, diğer bazı söndürme sistemleri hemen
hemen korunan alanın dışındaki orijinal havanın yarısına hükmeder.
4. ALANDAN TASARRUF :
Sigorta güvencesi altındaki ortamlarda, FM – 200 doğru tercihtir. FM – 200’ün
söndürme performansı, Halon 1301’in depoladığı silindir miktarı ile
karşılaştırıldığında, diğer ajanlara göre az bir artış gösterir. Bu özelliği ile FM – 200
değerli alanlarınızı, üretken ve amacına uygun olarak kullanabilmeniz için tasarruf
sağlar.
5. HASSAS EŞYALARIN GÜVENLİĞİ :
FM – 200 nisbeten çok yüksek kaynama noktasına sahiptir. CO2 gibi diğer
ajanlardan birinin direk boşalması esnasında, meydana gelecek termal şok etkisi ile,
karşılığında uygun bir tasarım ile, FM – 200 değerli elektronik cihazlar üzerinde,
termal şok tehlikesine karşı koruma sağlar.
FM – 200 NOZULLARI :
FM – 200 boşaltma nozulları, FM – 200 ün akışını kontrol etmek ve max. 10 saniye
içerisinde ve eşit bir şekilde, korunan alana buharlaşarak boşalmasını garantilemek
için kullanılır.
ELEKTRONİK EKİPMANLAR :
Yangın Algılama ve Söndürme Sistemi,
– Yangının başlangıç aşamasında duman, ısı, alev gibi belirtilerinin
algılanarak yangın başlangıç yerinin açıkça belirlenebilmesi;
– Can güvenliği sağlamak ve yangın mücadele birimlerini harekete
geçirmek için bölgesel ve sektörel sesli ve ışıklı alarm sinyallerinin
otomatik olarak verilmesi;
işlevlerini yerine getiririr.
Sistem,
– Optik Duman, Sabit Is ı, Sabit Is ı ve Is ı Artış Hız ı ve Multi-kriter
Optik+Isı Dedektörleri ;
– Manuel durdurma ve boşaltma butonları;
– Sesli ve Işıklı Alarm Cihazları;
– Bütün bunların bağlı olduğu merkezi Yangın Kontrol Paneli, İzleme
Panellerinden.
meydana gelir.
FM – 200 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Otomatik gazlı söndürme sistemleri, çapraz yerleşim (cross zone) esasına göre
yerleştirilen, farklı çalışma prensiplerine haiz dedektörlerden gelen alarm sinyallerinin
söndürme sistemini aktive etmesi esasına göre çalışmaktadır.
Sistemin güvenirliğini arttırmak amacı ile, söndürme kontrol paneline irtibatlandırılan
ve dumanı farklı çalışma prensiplerine göre algılayacak iyonizasyon ve optik duman
dedektörleri vasıtası ile yukarıda belirtildiği üzere çapraz yerleşim esasına göre 2 ayrı
kanal teşkil edecek şekilde tesis edilir.
Böylelikle, dedektörlerden birinden alarm sinyali gelmesi halinde bu durum bir ön
alarm olarak belirlenir, söndürme sistemi bu etapta aktive olmaz. Böylelikle yanlış
algılamalarda söndürme gazının gereksiz yere boşaltılması önlenmiştir. Söndürme
yapılacak bölgelerde söndürmenin aktive olduğunu ve gazın boşalacağını belirten
sesli-ışıklı bir alarm cihazı bulunur.
Söndürme sistemi istenirse mekanik olarak (manuel) devreye sokulabilir. Sistem,
söndürme gazının yangın anında ortama en çok 10 sn. içerisinde boşalması esasına
göre planlanıp tüm boru sistemi püskürtme nozülleri ve diğer ekipmanlar bu esasa
göre seçilerek tesis edilir.
GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN GENEL UYGULAMA ALANLARI

• Bilgi işlem odaları ve merkezleri
• Arşivler
• Ana kumanda ve kontrol merkezleri
• Otomasyon merkezleri
• Elektronik malzeme depoları
• Sanat galerileri ve müzeler
• Kütüphaneler
• Laboratuar ve araştırma-geliştirme merkezleri
• Elektrik odaları
• Telefon santralleri
• UPS ve akü odaları
• Tıbbi malzeme depoları
CO2 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ
GENEL BİLGİ
Karbodioksit gazı katı yanıcı ve sıvı maddeler bulunan mahalleri söndürmede
etkendir. Bu sınıftaki yangınları hızlı bir şekilde söndürür. Elektriksel cihazların
olduğu ortamlar, kayıt depoları, çöp toplayıcılar karbondioksit gazı ile söndürülür.
CO2 gazlı söndürme sisteminde mühendisliği tehlike sınıflarında doğru olarak
uygulandığında çabuk aktive olup erkan algılamayı ve hızlı söndürmeyi sağlar.
CO2 GAZININ ÖZELLİKLERİ
Karbondioksit gazı renksiz,kokusuz elekriksel iletkenliği olmayan non corrosive bir
gazdır. Karbon dioksit gazı havadan %50 daha ağır bir gazdır. Atmsferde %0.03
hacime sahiptir. CO2 gazı solunum kontrolüne yardımcıdır. Yangınlarda oksijen
%16 nın altına düştüğünde çoğu yangın söner. Yüzeylerde ve parlayıcı (yağ,boya
vs.) yangınlarda çabuk söndürmeyi sağlar. Katı madde yangınlarında (kağıt,
koton, giysi vs.) yüksek konsantrasyonda söndürme sağlıyor. CO2 gazı Atmosfer
yüzeyinde soğutma etkisi yaratarak söndürmeyi sağlayan bir gazdır.
DEPOLAMA VE BASINÇ
CO2 sıvı durumunda basınç altında depolanır. CO2 depolamada iki yöntem
vardır. Soğuk depolama tankında düşük basınç, küçük kapasiteli silindirlerde
yüksek basınç kullanılır. Normal sıcaklığı 21.1Co de depolandığında gazın
basıncı 8.861 kPa’dır.
CO2 GAZININ ÖZELLİKLERİ:
1. Karbondioksit gazı renksiz,kokusuz ,elektriksel iletkenliği olmayan bir gazdır. Sıvı
karbondioksit nozullardan ortama boşaldığında –78.8 Cº sıcaklıktadır. Yangın
sırasında +70-80Cº sıcaklıkta bulunan cisimlere bu şok etkisi yaratabilir
2. Karbondioksit gazı havadan %50 daha ağır bir gazdır. Yangınlarda oksijen
%16’nın altına düştüğüne yangın hemen söner.
NFPA 12’YE GÖRE CO2 KULLANIM ALANLARI:
A SINIFI YANGINLAR: Katı madde yangınları (odun kağıt vs.)
B SINIFI YANGINLAR: Çok yanıcı sıvılar (benzin,mazot vs.)
C SINIFI YANGINLAR: Elektriksel yangınlar
Akü odası
Yanıcı gaz depoları
Makine dairesi
Kayıt cihazları odası
Elektrik jeneratörleri
Motor odası
Hidrolik pompa üniteleri
CO2 GAZININ KULLANILMADIĞI ALANLAR:
a) Kendi oksijenini içinde ihtiva eden cellulose nitrat vs.
b) Lityum,sodyum,potasyum gibi metaller
c) Metal hidratlar: sodyum hidrat,Lityum hidrat,kalsiyum hidrat vs.
İNSAN ÜZERİNDE ETKİSİ
CO2 Söndürme konsantrasyonu insan sağlığına zarar verebilir.. Yüksek
konsantrasyonda insan sağlığına zararlıdır.
a) CO2 konsantrasyonu %3 ve %4 civarında başağrısı yaratır.
b) %9 oranına çıktığında hafıza kaybı
c) %20nin üzerinde ise ölümle sonuçlanır.
Fm200 Gazı İle Co2 Gazlı Söndürme Sistemi Arasındaki Farklar:
1. Fm200 gazı insan yaşayan ortamlarda daha etkin olarak kullanılır.
ancak co2 gazı ortamdaki o2 oranını azalttığından insan olmayan
ortamlarda daha fazla kullanım sağlanır.
2. Fm200 gazı elektronik cihazlara zarar vermez.ancak co2 gazı
nozullardan –79cº’de ortama boşaldığından ortamda yaratacağı termal
şok etkisi sebebiyle zarar verebilir.